The breeding of  canary X goldfinch mule

Διάβασέ το στα  Ελληνικά
The breeding of  canary X goldfinch mule is more difficult than the production of canary breeding.

The mules, apart from their color variations, have strong vocal talents. They have the intensity of the voice of the canary and the duration and plot of the goldfinch.

It is supposed to be better  those who have heard only goldfinch and who can imitate other voices.

The goldfinch is better to be young, not mated with other goldfinch and not too old because they may not mate with the canary.

It is best birds tis thise with a big nose, “iron head”. The wings should be as dark as possible.

The canaries must also be one year birds, not mated with a canary and better have a ring on the leg in case we want to ring the chicks.

We place the couples(with a divider in the middle to get used to each other)in December. We increase the duration of lighting and give them vitamin E.

The wild birds we feed them with mixed food (13 to 14 kinds of seeds) with a little bit of black sunflower seed.

We put an eggfood  once a week greenery (spinach, lettuce etc.) keeping in mind that it is always dry to avoid diarrhea.

Goldfinches are affected by intestinal diseases and far less than respiratory, unlike canaries. Once a month, we put vitamins in the water.

The pair must be isolate so  the goldfinch does not listen to another bird of its kind and we put a cover in the cage which isolates the birds from the environment and allows the entrance of the light by opening small holes to place the food and the water without disturbing them birds. So after a while, the goldfinch begins to focus on the space inside the cage and on the canary.

A major problem is that the canary “burn” much faster than the goldfinch. If the goldfinch is old bird re-mated, then at most a birth is lost. But if they are young birds, then things are more difficult, because they will be  ”burn” April to May.

Many times the birds are fighting, but this is not a cause of anxiety,when it comes time they mate normally. A problem that may be encountered is that some goldfinches are selective for the color of the canary. They prefer dark-colored, and they react negatively to light-colored.

The male goldfinch  appears to be “burned” by the whiteness of her nose and legs. If she shows interest in the canary, she lowers her wings by singing her. Canaries, when they are burning,they move uncomfortably, steaming and cutting newspaper pieces from the bottom of the cage to make a nest. Then it is the best time for the partition to come out and insert the basket for the nest.

As soon as the canary makes the first egg, we get it, we put fake until all the eggs are born and then we re-establish them in the nest so that the chicks can come out simultaneously.

In the nest we must have been thrown into a powder to avoid lice in the chicks. When the  canary makes the second egg, we remove it, and we put it with  another canary or in case we do not want to put it in a cage that has a visual contact with the mating goldfinch If the bird is experienced they can mate again.

On the sixth day of incubation, we take the eggs in front of a lamp and remove the unfertilized eggs.

The birds are all coming out of the eggs, and then we put the boiled egg in the cannon, cut with the shells and the egg.

On the 5th to 6th day we ring the chicks. As soon as the birds leave the nest we place another nest on the other end of the cage. As soon as we see that the canary is starting to nest again, we put it in the goldfinch.

The best thing is to put the goldfinch when the chicks are ready to eat on their own, so we can remove them.

The young ones take them out just as they snap eggfood  on their own. We put them in a big cage and leave them there until we can distinguish them in females and males from their voices. At 12 to 14 weeks of their birth, they will have a fever that lasts for 4 to 6 weeks. This is the best age for Training their Songs.

The best goldfinch mule training song!

Source: http://cardueliscarduelis-canary.blogspot.com/2010/03/blog-post_4383.html

clean-2721101_960_720

Ζευγάρωμα καρδερίνας με κανάρα

Read this in English
Η αναπαραγωγή μούλων από καρδερίνα-καναρίνι είναι πιο δύσκολη από την η παραγωγή μούλων καναρίνι-καρδερίνα.
Οι μούλοι, πέρα από τις χρωματικές παραλλαγές που έχουν έχουν έντονα φωνητικά χαρίσματα. Διαθέτουν την ένταση της φωνής του καναρινιού και την διάρκεια και πλοκή της καρδερίνας.
Καλύτερα θεωρούνται αυτά που έχουν ακούσει μόνο καρδερίνα και που μπορούν να μιμηθούν και άλλες φωνές.
Τα ζευγάρια τα βάζούμε (με χώρισμα στη μέση για να συνηθίσουν τα πουλιά το ένα το άλλο) Δεκέμβριο μήνα. Αυξάνουμε τη διάρκεια φωτισμού και τους δίνουμε βιταμίνη Ε.
Βάζουμε αυγοτροφή και μια με δυο φορές την εβδομάδα πρασινάδα (σπανάκι, μαρούλι κτλ.) προσέχοντας να είναι πάντα στεγνά για αποφυγή διάρροιας.
Η αρσενική καρδερίνα φαίνεται αν είναι πυρωμένη από το άσπρισμα της μύτης και των ποδιών της. Αν δείχνει ενδιαφέρον για την κανάρα κατεβάζει τις φτερούγες κελαηδώντας την.
Στην φωλιά πρέπει να έχουμε ρίξει μέσα ψειρόσκονη, για την αποφυγή ψείρας στους νεοσσούς. Όταν κάνει και το δεύτερο αυγό η κανάρα, την καρδερίνα την απομακρύνουμε, και την βάζουμε με άλλη κανάρα ή σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο την τοποθετούμε σε ένα κλουβί που να έχει οπτική επαφή με την κανάρα που ζευγάρωσε.
Τα μικρά τα βγάζουμε μόλις δούμε και τσιμπάνε αυγοτροφή μόνα τους. Τα βάζούμε σε μεγάλη κλούβα και τα αφήνούμε εκεί μέχρι να τα ξεχωρίσουμε σε θηλυκά και αρσενικά από τις φωνές τους. Σε 12 με 14 εβδομάδες από τη γέννησή τους θα κάνουν πτερόρροια που θα διαρκέσει για 4 με 6 εβδομάδες. Αυτή είναι η καλύτερη ηλικία για την εκπαίδευση των μικρών.
Διαβάστε περισσότερα στο cardueliscarduelis-canary.blogspot.com 
clean-2721101_960_720